Training

युनिट कमाण्डरहरुको १ दिने वर्कसप

रक्षक सेक्युरिटिजका नेपालगंज क्षेत्रका युनिट कमाण्डरहरुको १ दिने वर्कसपका केही झलकहरु। र वर्कसप पछि सामुहिक तस्वीर